Alphabet Filter:

Results

Definition of phylogenesis:

  1. Alt. of Phylogeny

Synonyms:

organic evolution, development, phylogeny, evolution.